کلیدواژه‌ها = مخلوط آسفالتی
بررسی اثر گرمایش ماکروویو بر خودترمیمی مخلوط های آسفالتی حاوی الیاف رسانا

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-22

10.22075/jtie.2017.1709.1162

سعید حسامی؛ ابراهیم حسامی؛ محمد قلی پور گودرزی


تخمین بصری میزان عریان‏ شدگی مخلوط آسفالتی با استفاده از روش پردازش تصویر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-10

10.22075/jtie.2013.158

محمود عامری؛ آرمین جراحی؛ منصور صادقی آواز