کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری
بررسی تاثیر مصالح طبیعی آهکی و رسی در جایگزینی سیمان در بتن‌های کم‌کربن

دوره 5، شماره 4، دی 1398، صفحه 73-93

10.22075/jtie.2019.19135.1431

سیده مرضیه قیامی تکلیمی؛ امید رضایی فر؛ مجید قلهکی


تعیین طرح اختلاط مناسب مخلوط‌های اساس تثبیت شده با سیمان حاوی مقادیر زیاد تراشه آسفالت

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 53-68

10.22075/jtie.2017.1145.1069

مصطفی آدرسی؛ ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل خویشداری؛ مریم زینی


تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 37-50

10.22075/jtie.2016.462

منصور فخری؛ ابوالفضل حسنی؛ فرشاد صابری کرهرودی


بررسی آزمایشگاهی اثر اضافه کردن افزودنی های مختلف بر ویژگی های بتن متخلخل قابل کاربرد در سیستم رواناب شهری

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 51-64

10.22075/jtie.2016.464

احسان تیموری؛ سید فرهاد موسوی؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ محسن جواهری طهرانی


تأثیر پودر پسماند زغال سنگ بر مشخصات مقاومتی روسازی بتن غلتکی

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-14

10.22075/jtie.2015.313

سعید حسامی؛ امیر مدرس؛ مصطفی سلطانی نژاد