تعداد مقالات: 191
129. تأثیر محلول SSR400 بر خواص مهندسی بستر روسازی‌های آسفالتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-98

محمد حسن میرابی مقدم؛ احمد گلی؛ فرهاد شهرکی


130. تأثیر شرایط مختلف عمل‌آوری بر دوام خاک‌های رسی تثبیت‌شده با آهک (مطالعه‌ی ریز‌ساختاری و درشت‌ساختاری)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-98

ساناز سلطانی نژاد؛ صلاح الدین حمیدی؛ سید مرتضی مرندی


132. ارزیابی عملکرد رنگ‏های خط‏کشی دوجزئی در روسازی‏های مختلف با استفاده از دستگاه Pull-off

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-101

علی سیاهی؛ امیر کاووسی؛ امین میرزا بروجردیان


133. بررسی توزیع فضایی زلزله بر منحنی‌های شکنندگی اجزای پل‌های بزرگراهی با نشیمن مورب در حوزه دور و نزدیک زلزله

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-110

حمیدرضا نوری؛ محمد مهدی معمارپور؛ منصور یخچالیان


134. بررسی اثر فیبر پلی‌پروپیلن بر رفتار در برابر حریق قطعات بتنی تونل‌ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-111

وحیدرضا افخمی؛ احسان دهقانی


135. بررسی همزمانی تأثیر تراکم، رطوبت و ضخامت بر رفتار لایه اساس با استفاده از آزمایش LWD

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-100

محمدرضا احدی؛ سید فرزاد میرهاشمی؛ مصطفی صادق نژاد


136. بررسی آزمایشگاهی استفاده از کامپوزیت‌های سیمانی خود تراکم با الیاف ترکیبی در بهبود رفتار رویه‌های بتنی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 89-110

احمد دالوند؛ فریدون امیدی نسب؛ امیر حسین صحرایی مقدم


137. بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب مغناطیسی بر خواص بتن متخلخل تازه و سخت شده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 89-104

ساسان معتقد؛ فرزاد بابادی؛ صادق نیک سرشت؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ سید امین اصغری پری؛ مهدی عسکری


138. تأثیر مواد یخ زدا و ضدیخ بر مقاومت مخلوط های آسفالتی گرم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 93-110

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ احمد گلی خوراسگانی؛ امین رحیمی پردنجانی


139. تخمین نسبت باربری کالیفرنیا در خاک‏های مردابی بهسازی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 95-110

مریم شرافتی سوها؛ علی دهقان بنادکی؛ مهدی خواری


140. ارزیابی بسامد طبیعی خاک در محل احداث پل های غیرهم سطح و مناطق مسکونی در حال توسعه شهر کرمان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-114

فاطمه جهانپور؛ محمدرضا سپهوند؛ افسانه نصرآبادی


142. ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ رنگی حاوی رنگدانه‌های قرمز اکسید آهن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 99-120

امیر ایزدی؛ مهدی زال نژاد؛ حسین زال نژاد؛ پوریا بزرگی


143. ارزیابی تکنیک مارکوفی با حالت وضعیت 20 قسمتی در سیستم مدیریت روسازی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 109-131

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ راضیه مؤمنی


144. تأثیر روکش آسفالتی در کاهش ضخامت روسازی بتنی به کمک روش اجزای محدود

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-76

ابوذر شفیع پور؛ مهرداد میرشکاریان بابکی؛ محمدرضا احدی


147. تعیین پتانسیل مخلوط‏های آسفالتی گرم حاوی افزودنی پلیمری و معدنی در برابر خرابی‏های رطوبتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 91-106

عباسعلی میر؛ پژمان امینیان؛ ایمان آقایان


150. بررسی عملکرد لرزه‌ای کوله پل‌های نامنظم در ارتفاع بر اثر اعمال زلزله در راستاهای مختلف

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-114

سهیل سلطانیه؛ محمد مهدی معمارپور؛ فواد کیلانه ئی