نویسنده = منصور فخری
امکان‌سنجی استفاده از مواد بیوآسفالت در قیر از نظر رئولوژیکی و درجه عملکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1401

منصور فخری؛ محمد امین نوروزی؛ فاطمه ذوقی


ارزیابی عملکرد و مدلسازی سه بعدی روسازیهای بتنی بلوکی فرودگاهی تحت بار قائم با آزمایش PLT و Pull-Out

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

وحید طاهری؛ منصور فخری


بررسی اثر ترکیب پلیمرها بر حساسیت رطوبتی و شیار شدگی مخلوط های آسفالتی داغ

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 17-34

ابراهیم شاه ابراهیمی؛ منصور فخری


تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 37-50

منصور فخری؛ ابوالفضل حسنی؛ فرشاد صابری کرهرودی