نویسنده = منصور فخری
تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 37-50

10.22075/jtie.2016.462

منصور فخری؛ ابوالفضل حسنی؛ فرشاد صابری کرهرودی