تعداد مقالات: 191
55. بررسی رفتار شیارشدگی قیر های اصلاح شده با نانو کامپوزیت های SBS/MgO

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 31-46

غلامعلی شفابخش؛ محمدرضا علی اکبری بیدختی؛ حسن دیواندری


56. بررسی عملکرد پایه پل‏ های بهسازی شده با کامپوزیت‏ های FRP

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-40

هاشم شریعتمدار؛ امیر رضا برزگرپور؛ ابراهیم زمانی بیدختی


57. مطالعه ارتباط مدول استاتیک و دینامیک خاکریز راه‌آهن سریع‌السیر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-45

مرتضی اسماعیلی؛ مینا معماری؛ فاطمه خطیبی


59. مطالعه عددی سیستم تهویه طولی همراه با شافت تخلیه برای کنترل آتش و جریان دود در تونل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-47

مسعود مونسان؛ محمدرضا طلائی؛ حبیب الله ملاطفی


62. مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی آماری عملکرد روسازی بتن غلتکی حاوی زباله‌های پت، الیاف بازیافتی و پودر متاکائولن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-56

رضا نوروزی؛ غلامعلی شفابخش؛ علی خیرالدین؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


64. تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-50

منصور فخری؛ ابوالفضل حسنی؛ فرشاد صابری کرهرودی


67. توسعه مدل هیرش درجا برای پیش‌بینی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-50

نادر صولتی فر؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده


70. تخمین تغییرمکان جانبی بیشینه دیوارهای خاک مسلح پشت به پشت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-58

سروش نظریان؛ علی درخشانی


71. شناسایی آسیب در پایه های پل‏های بتن آرمه تحت ارتعاش محیطی به کمک روش بهینه یابی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 43-61

سروش صفاخواه؛ علی خیرالدین؛ سید مهدی زهرایی؛ حسین رحامی


72. تحلیل رفتار رئولوژی و مقاومت حرارتی قیر اصلاح‌ شده با پلیمر ضایعاتی پلی‌بوتادین رابر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 45-58

محمدوریا خورده بینان؛ محمود رضا کی منش؛ شمس نوبخت


74. ارائه مدل شیارشدگی مخلوط‏ های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم و پارامترهای مارشال

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-54

حسن دیواندری؛ امیر مدرس؛ سید مسعود حسینی علی آباد؛ مسعود رستمی انکاس