تعداد مقالات: 164
52. مطالعه عددی سیستم تهویه طولی همراه با شافت تخلیه برای کنترل آتش و جریان دود در تونل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-47

مسعود مونسان؛ محمدرضا طلائی؛ حبیب الله ملاطفی


55. مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی آماری عملکرد روسازی بتن غلتکی حاوی زباله‌های پت، الیاف بازیافتی و پودر متاکائولن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-56

رضا نوروزی؛ غلامعلی شفابخش؛ علی خیرالدین؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


56. تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-50

منصور فخری؛ ابوالفضل حسنی؛ فرشاد صابری کرهرودی


59. توسعه مدل هیرش درجا برای پیش‌بینی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-50

نادر صولتی فر؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده


62. تخمین تغییرمکان جانبی بیشینه دیوارهای خاک مسلح پشت به پشت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-58

سروش نظریان؛ علی درخشانی


63. شناسایی آسیب در پایه های پل‏های بتن آرمه تحت ارتعاش محیطی به کمک روش بهینه یابی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 43-61

سروش صفاخواه؛ علی خیرالدین؛ سید مهدی زهرایی؛ حسین رحامی


65. ارائه مدل شیارشدگی مخلوط‏ های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم و پارامترهای مارشال

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-54

حسن دیواندری؛ امیر مدرس؛ سید مسعود حسینی علی آباد؛ مسعود رستمی انکاس


67. بررسی اثر ضربه در میزان استهلاک انرژی زلزله بر پل‏های با عرشه بتنی دارای درز انقطاع

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-58

حسین نادرپور؛ سید محمد خاتمی؛ روی کارنیرو باروس


68. تحلیل و مدل‌سازی موج فشاری ایجاد شده در ورود قطار تندرو به تونل

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-63

مهرداد جعفری؛ محمدرضا طلائی


70. ارزیابی اثرات ایمنی شاخص وضعیت رویه راه بر فراوانی تصادفات خروج از جاده

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 47-61

مهدی اکبری؛ غلامعلی شفابخش؛ محمدرضا احدی


71. ارزیابی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 47-63

حسن زیاری؛ ارمان قاسمی کلیجی؛ رضوان باباگلی


74. بررسی آزمایشگاهی اثر اضافه کردن افزودنی های مختلف بر ویژگی های بتن متخلخل قابل کاربرد در سیستم رواناب شهری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 51-64

احسان تیموری؛ سید فرهاد موسوی؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ محسن جواهری طهرانی